viernes, 24 de febrero de 2023

NOVA NORMATIVA A CATALUNYA CONTRA LA OCUPACIÓ ILEGAL.

NOTA INFORMATIVA. PUBLICACIÓ DE LA LLEI 1/2023, SOBRE OCUPACIONS IL·LEGALS. Llei 1/2023, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, i del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, amb relació a l’adopció de mesures urgents per a afrontar la inactivitat dels propietaris en els casos d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la convivència veïnal .

El dia 17 de febrer de 2023 s’ha publicat la Llei 1/2013, de modificació de la Llei 18/2007 i del Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya. Aquesta nova norma té com a objectiu donar resposta a la problemàtica que es produeix quan els propietaris grans tenidors permeten l’ocupació d’una finca de la seva propietat, sense exercir les accions corresponents per a desocupar-la, i aquest ús genera una alteració de la convivència o de l’ordre públic. En aquest sentit, es produeixen les modificacions que passem a detallar:

Modificacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

- ES DETERMINA LA IMPORTÀNCIA DE LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA PROPIETAT, LA MANCA D'INICIACIÓ DE LES ACCIONS DE DESALLOTJAMENT PER PART DE LA PROPIETAT "GRANS TENEDOR"  REQUERIDES PER L'ADMINISTRACIÓ COMPETENT QUAN UN HABITATGE ES TROBI OCUPAT SENSE TITOL, I AQUESTA SITUACIÓ PROVOQUI ALTERACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA  O DE L'ORDRE PÚBLIC...

- ES AMB AQUESTA NOVA NORMATIVA,  LA PROPIETAT LA RESPONSABLE D'ACTUAR DAVANT L'OCUPACIO ILEGAL, SOBRETOT AMB GRANS TENEDORS, I SEMPRE QUE LA OCUPACIÓ ALTERI LA CONVIVÈNCIA O L'ORDRE PÚBLIC O HI HAGI RISC PER LES PERSONES AMB LA OCUPACIÓ EN CONCRET.

- POSSIBILITAT DE QUE EL PROPI AJUNTAMENT PUGUI SANCIONAR I IOBLIGAR A LA PROPIETAT A ACTUAR CONTRA LA OCUPACIÓ ILEGAL.

-SANCIONS DESDE 9.000 A 90.000€

Heritage Real Estate
Calle Tuset 19 4º5ª
08006 – Barcelona

934 523 277 - 608 959 787
Heritage Apartments Cerdanya
Carrer Major 30 2-1
17520-Puigcerdà (Girona)
608 959 787
Heritage Madrid
Paseo Santa Maria de la Cabeza 19
Entl B 28045 (Madrid)
619 749 541